Tarieven

Kinderpsychiater dr. Lien

Dr. Lien werkt als geconventioneerd en geaccrediteerd arts volgens de Riziv-tarieven van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen.
Er wordt via de derdebetalersregeling gewerkt, waardoor op het einde van de raadpleging enkel het remgeld betaald dient te worden. Bij een eerste afspraak is een klevertje van de mutualiteit nodig of het meebrengen van kids-id/identiteitskaart. 

Het is mogelijk om contant of met bancontact te betalen.

Totale
kostprijs
per
raadpleging
Remgeld
(=aandeel
patiënt)
Remgeld
verhoogde
tegemoetkoming
Diagnostische
raadpleging
€ 216,29€ 8,68€ 4,34
Mediatiegesprek€ 104,73€ 8,68€ 4,34
Multidisciplinair
overleg
€ 214,15€ 0,00€ 0,00

Therapie en begeleiding

Het is mogelijk om contant of via payconiq te betalen aan het einde van de sessie.

Kostprijs
Intake gesprek (90 min)€ 90
Individuele begeleiding (50 min)€ 60
Therapie aan huis (50 min) (+ kilometervergoeding)*€ 80
Ouderbegeleiding (60 min / 90 min)€ 60 / 90
Overleg op locatie (+ kilometervergoeding)€ 90
Verslaggeving, telefonisch overleg…€ 60/u
* binnen een straal van 1Okm geldt de officiële kilometervergoeding, woont u verder gelegen wordt 1€ per kilometer aangerekend

Tegemoetkoming Mutualiteit
Prestaties van orthopedagogen, psychologen en psychotherapeuten worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die een tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Het is zeker aangewezen om bij jouw eigen mutualiteit na te gaan welke terugbetalingstarieven bestaan.

Voor eerstelijnspsychologische zorg ELP bedraagt het remgeld 11€ per sessie (4€ bij verhoogde tegemoetkoming)

Diagnostisch onderzoek

Het is mogelijk om contant of via payconiq te betalen aan het einde van de sessie.

Kostprijs
Startgesprek€ 60
Onderzoeksmoment (incl. teammoment en verslag)€ 120
Schoolobservatie (+ kilometervergoeding)€ 120
Intelligentie-onderzoek (met uitgebreid verslag)€ 250
Adviesgesprek (incl. teamverslag)€ 120

* binnen een straal van 1Okm geldt de officiële kilometervergoeding, is de school verder gelegen wordt 1€ per afgelegde kilometer aangerekend

Annulatie van een afspraak

Indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vragen wij u ten minste twee dagen op voorhand te annuleren. Zo kunnen wij eventueel iemand anders uw plaats laten innemen. Wanneer u niet tijdig verwittigt, zal de sessie volledig worden aangerekend.

Indien u onverwacht ziek wordt, rekenen we bij een ziektebriefje de helft van de sessie aan, zodat de kosten gedeeld worden tussen uzelf en de therapeut die tijd in zijn agenda had vrijgemaakt.

Bij een laattijdige annulatie bij de kinderpsychiater wordt een onkostenvergoeding van 30€ aangerekend.

%d bloggers liken dit: