Praktische informatie

Hoe ons bereiken en waar parkeren?

U kan de praktijk vinden in de Bullenstraat 4, bus 1 te 9800 Deinze.

Dit is vlot te bereiken met het openbaar vervoer (de praktijk is vlakbij het station van Deinze). Met de wagen kan u parkeren in de omliggende straten (Ommegangstraat en Bullenstraat zijn blauwe zone) of op de parking aan de Sint-Martinuskerk (niet-betalend/blauwe zone). In de meeste andere omliggende straten is er betalend parkeren.

Praktische afspraken bij dr. Lien

Een eerste afspraak bij dr. Lien gebeurt steeds op voorschrift van de huisarts, clb-arts, kinderarts of kinderneuroloog, waarbij de doorverwijsbrief de vraag naar een kinderpsychiatrisch onderzoek vermeldt.

Indien je zoon of dochter over een elektronische identiteitskaart beschikt is het goed deze mee te brengen voor een vlottere administratie. Breng ook een klevertje van de mutualiteit mee naar het consult.

Een eerste gesprek is een kennismaking met het gezin waarbij de hulpvraag verder verkend wordt en gekeken wordt welk verder hulpverleningstraject aangewezen is. Hierbij zijn bij voorkeur zowel kind / jongere en ouders aanwezig.

%d bloggers liken dit: