Begeleiding & Therapie

We vertrekken steeds vanuit de hulpvraag van jullie gezin en stellen samen in een eerste gesprek een behandelplan op. Doorheen het traject wordt voldoende ruimte voorzien voor evaluatie en blijvende afstemming van de hulpvragen.

Afhankelijk van de hulpvraag kan met één van de therapeuten aan de slag gegaan worden of kan er multidisciplinair samengewerkt worden met verschillende collega’s.

Een behandeltraject kan uit verschillende zaken bestaan:

  • Individuele therapie van kinderen en jongeren
  • Ouderbegeleiding
  • Gezinstherapie
  • Psycho-educatie
  • Groepstherapie

Ook kinderpsychiatrische en medicamenteuze opvolging is mogelijk

%d bloggers liken dit: