Dit team staat voor je klaar


Lien Verhelst

Kinder- en Jeugdpsychiater
Systeemtherapeut

Hiervoor kan je bij mij terecht
– Diagnostisch onderzoek
– Kinderpsychiatrische en medicamenteuze opvolging
– Individuele therapie
– Ouderbegeleiding
– Gezinstherapie
Doelgroep
Kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) en hun gezinnen
Werkuren
Op afspraak (maandag – woensdag – donderdag)
Opleiding
Master in de geneeskunde (UGent), Master in de specialistische geneeskunde,
kinder- en jeugdpsychiatrie (UGent)
PEV partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie (UGent)

Een afspraak maken kan via 0487 34 30 24
of lien@op-stap.com

Op dit moment zijn nieuwe aanmeldingen jammer genoeg niet mogelijk

Annelies Van Opstaele

Klinisch orthopedagoog
Integratief psychotherapeut i.o.


Hiervoor kan je bij mij terecht:
Individuele therapie:
– Begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D,
autismespectrumstoornis (ASS),…
– Begeleiding bij emotionele problemen: angst, laag zelfbeeld,
psychosomatisch klachten, stress,…
– Begeleiding bij gedragsproblemen: problemen op vlak van emotieregulatie,
sociale vaardigheden, weerbaarheid,…
Ouderbegeleiding:
– begeleiding van ouders bij opvoedingsmoeilijkheden of opvoedingsvragen
Eerstelijnspsychologische zorg:
– voor kinderen/jongeren en hun context met milde klachten die geholpen kunnen worden dmv een kortdurend traject (max 10 sessies).
Doelgroep
Kinderen en jongeren (4 tot 16 jaar) en hun ouders
Werkuren
Maandag en woensdag. Intakegesprek op maandag/woensdagvoormiddag
Opleiding
Master pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek (UGent)
Klinische neuropsychologie (VUB)
Integratief psychotherapeut (AIHP)
Kortdurende opleiding speltherapie (Psy10)
EMDR-practitioner i.o. bij Integrativa (EMDR Belgium)

Contacteer Annelies via 0485 98 00 51
of annelies@op-stap.com

Sybille Decraene

Verlies- en rouwcounselor
Integratief psychotherapeut
Creatief therapeut
Mindfulness-trainer

Hiervoor kan je bij mij terecht:
Individuele therapie:
– Verlies en rouwervaringen (verlies door dood, verlies van contact met een
dierbare, door echtscheiding, na pesterijen, adoptie, …)
– Trauma (zichtbaar en onzichtbaar, hechting)
– Emotionele problemen: angst, onrust, stress, boosheid, …
– Psychosomatische klachten zoals onverklaarbare buikpijn, hyperventileren, …
– Groei en identiteit: zelfvertrouwen, krachtontwikkeling, veerkracht
– Autismespectrumstoornis (ASS)
– Hoogsensitiviteit
Opvoedingsondersteuning:
– Als je als ouder om wat voor reden dan ook vastloopt bij de opvoeding van je kind
Groepstherapie:
Groepen rond rouw, sociale vaardigheden, hoogsensitiviteit
Doelgroep
Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren, volwassenen
Werkuren
Intake op vrijdag en maandagnamiddag. Therapiemomenten te bespreken.
Opleiding
– Integratief verliescounselor (De Bleekweide)
– Psychotherapeut (AIHP)
– Creatief therapeut (Balans)
– Professionele opleiding Mindfulness (Edel Maex)
– Trauma en hechtingstrauma (Traumacentrum België)
– Hoogsensitiviteit (Kus De Kikker)

Een afspraak maken met Sybille kan via 0495 11 16 81
of sybille@op-stap.com

Bart Van de Water

Klinisch orthopedagoog

Hiervoor kan je bij mij terecht
Diagnostisch onderzoek
– Multidisciplinair in samenwerking met dr. Verhelst
– Monodisciplinair voor intelligentie (vanaf 2,5 jaar – eveneens voor +16 jaar)
Begeleiding voor jongeren, hun ouders of school na een diagnose (psycho-educatie)
Auti-coach voor jongeren en jongvolwassenen
Eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen/jongeren en hun context met milde klachten die geholpen kunnen worden dmv een kortdurend traject (max 10 sessies).
Doelgroep
kinderen vanaf 1,5 jaar, jongeren en jongvolwassenen
Werkuren
Op afspraak
Opleiding
Leerkracht secundair onderwijs algemene vakken (Hogeschool Turnhout)
Master pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek (UGent)

Een afspraak maken kan:
Voor diagnostiek via Afspraken.be – Aanmelding diagnostiek Groepspraktijk Op-Stap
Voor begeleiding via 0468 00 92 80 of bart@op-stap.com

Kathleen Peeters

Klinisch orthopedagoog
Oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut

Hiervoor kan je bij mij terecht:
Individuele therapie:
– Uitdagingen ten gevolge van ASS (identiteitsvragen, sociale angst, eetproblemen, emotieregulatieproblemen,…)
– Schoolweigering / schoolangst
– Trauma, rouw, angst en stress
– Genderdysforie
– Hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid
– Ouderbegeleiding bij kinderen en jongeren met ASS en/of een complexe kinderpsychiatrische problematiek
Voor kinderen en jongeren met bovenstaande problematieken is het vaak een té grote uitdaging om zich te verplaatsen naar de praktijk. Daarom bied ik ook therapie aan huis, in hun vertrouwde omgeving.
Doelgroep
Kinderen en jongeren (6 tot 18 jaar) en hun ouders
Werkuren
Variabel rooster
Opleiding
– Master in de Pedagogische Wetenschappen, optie Klinische Orthopedagogiek (Erkenningsnummer 288621)
– Master in de Oplossingsgerichte Cognitieve Systeemtherapie
– Kortdurende opleiding Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit
– EMDR-practitioner i.o. bij Integrativa (EMDR Belgium)

Een afspraak maken met Kathleen kan via 0498 17 19 92
of kathleen@op-stap.com

Charlotte De Meester

Klinisch psycholoog
Cliëntgericht en experiëntieel therapeut i.o.

Hiervoor kan je bij mij terecht
Spel- of gesprekstherapie (afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling) en ouderbegeleiding
Emotionele moeilijkheden: angst, depressieve gevoelens, stress en spanning, negatief zelfbeeld, piekeren, woede-uitbarstingen, identiteitsvragen, …
Psychosomatische klachten zoals hoofd- en buikpijn
Gedragsmoeilijkheden: kwaadheid, opstandig gedrag, agressie, andere kinderen pijn doen, …
Uitdagingen in contact met leeftijdsgenoten: gepest worden of pesten, moeilijk vrienden maken, …
Slaap, eet- en zindelijkheidsmoeilijkheden
Doelgroep
kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en jongvolwassenen (tot 23 jaar en hun ouders)
Werkuren
Op afspraak
Opleiding
Master klinische psychologie (UGent, erkenningsnummer 962123847)
Cliëntgericht en experiëntieel psychotherapeut voor kinderen en jongeren i.o. (Kulak)
Bijkomende opleidingen o.a. suïcidepreventie en focussen

Een afspraak maken kan via charlotte@op-stap.com of via het nummer 0489 45 02 63

Laura Collijs

Klinisch orthopedagoog
Ergotherapeut

Hiervoor kan je bij mij terecht:
– Multidisciplinair diagnostisch onderzoek samen met dr. Verhelst
– Begeleiding voor jongeren, hun ouders of school na een diagnose (psycho-educatie)
– Emotionele moeilijkheden: angst, depressieve gevoelens, stress en spanning, negatief zelfbeeld, piekeren, woede-uitbarstingen, identiteitsvragen, …
– Gedragsmoeilijkheden: kwaadheid, opstandig gedrag, agressie, andere kinderen pijn doen, …
– Uitdagingen in contact met leeftijdsgenoten: gepest worden of pesten, moeilijk vrienden maken, …
– Opvoedingsondersteuning
Doelgroep
Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en jongvolwassenen
Werkuren
Op afspraak
Opleiding
Master pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek (UGent)
Bachelor in de ergotherapie (HOGENT)
Specifieke lerarenopleiding (KISP)
Oplossingsgericht werken met jongeren (Oplossingsgericht centrum, Gent)
Kortdurende opleiding hedendaagse autoriteit en geweldloos verzet (Oplossingsgericht centrum, Gent)

Een afspraak maken met Laura kan via 0479 66 23 91
of laura@op-stap.com

%d bloggers liken dit: