Diagnostiek

Via multidisciplinair onderzoek gaan we met jullie als gezin samen op stap om een antwoord te vinden op jullie hulpvragen.

In een startgesprek wordt jullie hulpvraag verkend en wordt samen een plan opgesteld voor het verdere diagnostische traject.

Dit kan bestaan uit:

  • Oudergesprek / ontwikkelingsanamnese
  • Kinderpsychiatrisch onderzoek
  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Belevingsonderzoek
  • Sociaal-communicatief onderzoek
  • Specifiek onderzoek naar ASS (ADOS)
  • Schoolobservatie

Na een teambespreking wordt een adviesgesprek met ouders ingepland. Hierin worden zowel de resultaten van de verschillende onderzoeksmomenten besproken, als wordt samen gezocht welke volgende stappen gezet moeten worden.

Indien nodig kan hierna ook een adviesgesprek met het kind of jongere ingepland worden en kan een overleg gepland worden met school/CLB/andere betrokken hulpverleners of instanties.

Praktische afspraken bij een eerste afspraak

Een eerste afspraak gebeurt steeds op voorschrift van de huisarts, clb-arts, kinderarts of kinderneuroloog, waarbij de doorverwijsbrief de vraag naar een kinderpsychiatrisch onderzoek vermeldt.

Indien je zoon of dochter over een elektronische identiteitskaart beschikt is het goed deze mee te brengen voor een vlottere administratie. Breng ook een klevertje van de mutualiteit mee naar het consult.

Een eerste gesprek is een kennismaking met het gezin waarbij de hulpvraag verder verkend wordt en gekeken wordt welk verder hulpverleningstraject aangewezen is. Hierbij zijn bij voorkeur zowel kind / jongere als ouders aanwezig.

Het is aangewezen om reeds de beschikbare verslagen van voorgaande onderzoeken, gegevens van school/CLB/logopedie… mee te brengen bij het startgesprek


%d bloggers liken dit: